Diensten

Logistiek

Op basis van jarenlange ervaring doelgericht advies bij logistieke vraagstukken zoals beheersing van de logistieke kosten, voorraadbeheer, inrichting en besturing van klantorder ontkoppelpunten, verkorten van doorlooptijden, vergroten van leverbetrouwbaarheid, (productie)planning, material handling vraagstukken etc.

Advies bij het opstellen van logistieke grondvormen, een 'blauwdruk' waarmee uw logistieke voortbrengingsprocessen, routings en voorraadpunten in kaart worden gebracht. Deze blauwdruk helpt u bij het verkrijgen van inzicht en overzicht over de logistieke operatie, t.b.v. besluitvorming rondom bovengenoemde logistieke vraagstukken.

Het beschrijven van de administratieve organisatie (AO/IC) in de vorm van processchema's met duidelijk aandacht voor verantwoordelijkheden, bevoegdheden, interne controles en informatiestromen. Het accent ligt hierbij op onderhoudbaarheid, eenduidigheid en overdraagbaarheid van procedures en werkinstructies.

Het verzorgen van logistieke trainingen op het gebied van material management, afgestemd op uw situatie.

ICT

Consultancy en projectleiding op het gebied van toepasbaarheidsonderzoeken, pakketselectie en implementatie van standaard software. Consultancy en projectleiding m.b.t. ontwerp, bouw en implementatie van maatwerksystemen. Ervaring in diverse toepassingen in diverse branches met verschillende bedrijfsprocessen en informatiebehoefte.

Hierbij wordt gebruik gemaakt van een eigen methodiek voor pakketselectie en -implementatie.

Consultancy op het gebied van architectuurvraagstukken, vanuit o.a. de invalshoeken procesarchitectuur, systeemarchitectuur, datamodellering, functiemodellering, applicatie-architectuur, interfacing etc.

Interim Management

Invulling van tijdelijke managementbehoefte op de afdeling logistiek en/of ICT.

Management Consultancy

Advies bij vraagstukken op het gebied van organisatie-, afdeling- en functievorming, inrichting van administratieve en logistieke processen. Advies bij het opstellen, beoordelen en uitonderhandelen van contracten. Klankbordfunctie voor leidinggevenden.